Zboża

- Według najnowszych prognoz tegoroczne plony zbóż wyniosą 3,71 t/ha (łącznie z kukurydzą), zbiory zaś około 26,6 mln. t.

- Utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu ziarna wywołana jego niewielką podażą.

- Wzmacniają się notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich i europejskich, nieznacznie spadają kukurydzy.

 

Rośliny oleiste:

- Według danych GUS w lipcu skup rzepaku ukształtował się na poziomie 1159 tys. t wobec 654 tys. t w 2006r, w sierpniu zaś (wg MRiRW) na poziomie 251 tys. t.

- Pod koniec sierpnia przedsiębiorstwa za nasiona płaciły 991,80 zł/t, tj. wprawdzie o 1,5% mniej t/t ale o ponad 6 proc.  więcej r/r.

- Rosną notowania cen kompleksu sojowego na giełdzie w Chicago, stabilizują się notowania rzepaku na giełdzie MATIF.

 

Warzywa i owoce:

- Stopniowo obniżają się ceny owoców w relacji tygodniowej, tym niemniej są one znacząco droższe niż w ubiegłym roku.

- Spadają ceny skupu oraz ceny targowiskowe większości warzyw.

- Produkcja pieczarek hodowlanych w UE-25 w 2006r. wyniosła 938 tys. t, tj. o 3 proc. mniej r/r oraz ponad 6 proc. mniej niż w 2002 r.

 

Mięso:

- Utrzymuje się obserwowana od połowy miesiąca spadkowa tendencja cen skupu trzody chlewnej.

- Rosną ceny zakupu drobiu i żywca wołowego.

- Na unijnym rynku mięsa na poziomie sprzed tygodnia utrzymały się średnie ceny żywca wieprzowego, wzrosły zaś bydła.

 

Mleko:

- Na krajowym rynku mleka w dalszym ciągu utrzymuje się bardzo dobra koniunktura. Pod koniec sierpnia wzrosły ceny zbytu większości przetworów mlecznych, zarówno stałych jak i płynnych.

- Według informacji ZMP w pierwszym półroczu br. ceny skupu mleka w UE-27 istotnie przekroczyły poziom odnotowany w 2006r., tj. 26,50 EUR/100 kg.

- Na rynku unijnym stabilizują się ceny OMP oraz masła.

 

Środki produkcji:

- Rosną ceny LPG, stabilizują się ceny oleju opałowego oraz napędowego.

Ceny interwencyjne w Unii Europejskiej