Zboża
- Pod presją niskich zbiorów zbóż w Europie, w Polsce rosną ceny skupu oraz ceny targowiskowe ziarna.
- Na rynku europejskim odnotowano dalszy wzrost średnich cen wszystkich rodzajów zbóż.
- Notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich i europejskich utrzymują się na wysokim poziomie.

Rośliny oleiste
- Nieznacznie spadła cena skupu rzepaku, podrożał olej rafinowany oraz makuch rzepakowy.
- Według wstępnych danych CAAC w sezonie 2006/07 import rzepaku do kraju wyniósł około 122 tys. t wobec 52 tys. t w ub. r. Eksport nasion wyniósł ponad 192 tys. t wobec 176 tys. t rok wcześniej.
- Osłabły notowania cen kompleksu sojowego na giełdzie w Chicago, spadają notowania rzepaku na giełdzie MATIF.

Warzywa i owoce
- W skupie i na rynkach hurtowych utrzymują się wysokie ceny owoców, niskie zbiory przekładają się na dynamiczny wzrost cen jabłek.
- Wysoka podaż warzyw skutkuje stopniowym obniżaniem się ich średnich cen.
- Tegoroczne zbiory owoców pestkowych w krajach południowej Europy wyniosą 3,749 mln. t, tj. o 4% mniej niż w 2006r.

Mięso
- Według danych GUS w lipcu o 12,6% m/m wzrosła cena skupu trzody chlewnej, o 4,9% m/m do 3,79 zł/kg – cena drobiu, potaniał natomiast żywiec wołowy.
- W sierpniu rosną ceny skupu żywca wieprzowego i wołowego, stabilizują się ceny drobiu.
- Na unijnym rynku mięsa obniżyły się średnie ceny żywca wieprzowego, wzrosły zaś bydła.

Mleko
- Według danych GUS mimo sezonowego znaczącego zwiększenia podaży, w lipcu mleko w skupie podrożało w relacji miesięcznej o 2,5% do 101,92 zł/hl.
- W drugim tygodniu sierpnia wzrosły ceny sprzedaży mleka w proszku, większości serów i produktów płynnych.
- Na rynku unijnym utrzymuje się wzrostowa tendencja cen masła w blokach, stabilizują się ceny OMP.

Środki produkcji
- W sierpniu w niewielkim stopniu wzrosły ceny specjalistycznych ´srodków produkcji dla rolnictwa.
- Nieznacznie obniżają się ceny oleju napędowego, wzrosły ceny LPG.