Jeżeli KDPW i GPW wyrażą zgodę, uchwalone podczas majowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia scalenie zostanie przeprowadzone pomiędzy 23 lipca a 9 sierpnia (w tych dniach notowania akcji Spółki będą zawieszone).
W wyniku scalenia w stosunku 50:1 liczba wszystkich akcji Agroma S.A., zmniejszy się z 630 milionów do 12,6 milionów sztuk (w tym 6,3 mln akcji imiennych serii A i 6,3 mln akcji serii B).

- Chcemy zapewnić inwestorom optymalne warunki obrotu akcjami. Liczymy, że scalenie ułatwi inwestorom wycenę akcji Agromy i zbliży nas do prestiżowego segmentu New Connect Lead. Scalenie powinno także poprawić płynność obrotu i wpłynąć pozytywnie na możliwość przejścia  Agromy na notowania ciągłe – wyjaśnia Piotr Staszewski, prezes zarządu Agroma S.A.

Proponowany harmonogram zakłada wyznaczenie dnia referencyjnego na 29 lipca 2010 (na koniec tego dnia nastąpi przeliczenie stanów posiadania poszczególnych akcjonariuszy), a dnia scalenia na 9 sierpnia 2010. Zgodnie z procedurą operacji scalania akcji, notowania akcji Agromy będą zawieszone od 23 lipca do 9 sierpnia i zostaną wznowione w nowej liczbie od 10 sierpnia 2010 r., po zakończeniu wszystkich wymaganych prawem procedur.

Wnioskowany harmonogram wygląda następująco:

  • 23 lipca (piątek) - początek zawieszenia notowań
  • 29 lipca (czwartek) - dzień referencyjny
  • 9 sierpnia (poniedziałek) - dzień scalenia (wymiany akcji)
  • 10 sierpnia (wtorek) wznowienie notowań po scaleniu

W pierwszym kwartale 2010 przychody Agromy wzrosły do 4,566 mln zł i były większe o prawie 100 procent w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Agroma jest największą polską firmą handlowo-produkcyjną, działającą na rynku urządzeń do pielęgnacji ogrodu, części zamiennych oraz elektronarzędzi. W jej ofercie czołowe miejsca zajmują traktorki, kosiarki spalinowe, kosy spalinowe, pilarki, kosiarki elektryczne i części zamienne do maszyn i urządzeń.  Od marca 2010 Spółka notowana jest w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku New Connect.

źródło: farmer.pl/Agroma S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!