Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłosiła przetarg na przygotowanie folderów oraz tablic informacyjnych dla pięciu takich obszarów: Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Dolina Górnej Narwi, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Jeleniewo i Ostoja Suwalska. To obszary cenne przyrodniczo np. jako miejsca bytowania rzadkich gatunków ptaków, unikalne doliny rzeczne lub miejsca bytowania nietoperzy.

Foldery będą zawierały najważniejsze informacje o tych obszarach, m.in. o gatunkach i siedliskach przyrodniczych, ze względu na nie obszary te zostały objęte ochroną.

- Trudno jest mówić o dobrej ochronie obszaru Natura 2000 w sytuacji, gdy jego mieszkańcy nie mają podstawowej wiedzy na temat tego, co jest na tym terenie, tak cenne, że jest on chroniony w skali całej Unii Europejskiej - powiedziała rzecznik RDOŚ w Białymstoku Małgorzata Wnuk.

Zdaniem zastępcy dyrektora RDOŚ w Białymstoku Beaty Bezubik, znajomość zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000 wcześniej czy później przydać się może "przysłowiowemu Kowalskiemu". - Z tą formą ochrony przyrody możemy się zderzyć podczas przystąpienia do realizacji przedsięwzięć, np. budowy hotelu, warsztatu samochodowego itd. - powiedziała.

Przypomniała, że rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 mogą liczyć na wyższe dopłaty z programów rolno-środowiskowych, zaś osoby mieszkające na takich terenach np. na dotacje na budowę sieci kanalizacyjnej.

Tablice informacyjne staną w terenie. Foldery będą rozdawane podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych, w ramach opracowywanych właśnie planów ochronnych dla tych obszarów Natura 2000. Trafią także do miejscowych samorządów.

W ubiegłym roku RDOŚ w Białymstoku przeprowadziła podobną akcję informacyjną, w ramach przygotowania planów zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Był to wówczas pierwszy w kraju obszar "naturowy", dla którego został ustanowiony plan zadań ochronnych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to prowadzony od 1992 roku system ochrony przyrody, obejmujący obszary chronionych siedlisk przyrodniczych oraz obszary specjalnej ochrony ptaków w całej Europie. Ochrona polega na tym, by nie pogarszać obecnego stanu tych terenów, co nie wyklucza ich gospodarczego wykorzystania.

W Polsce do tej pory wyznaczono prawie tysiąc obszarów Natura 2000.

Podobał się artykuł? Podziel się!