Z informacji zawartych w serwisie można skorzystać wchodząc na stronę internetową Spółki znajdującą się pod adresem www.polski-cukier.pl, gdzie została umieszczona ikona zatytułowana: „Dywidenda-informacje" lub bezpośrednio przez stronę www.dywidenda.info. Z serwisu można się dowiedzieć m.in.: czym jest dywidenda, na jakich zasadach jest wypłacana, czy może ją otrzymać np. Akcjonariusz-obcokrajowiec i jak długo trzeba posiadać akcje, aby dywidenda została wypłacona. Dodatkowo, posiadacze akcji mogą skorzystać z poręcznego kalkulatora, który obliczy jaka kwota dywidendy zostanie wypłacona Akcjonariuszowi posiadającemu określoną liczbę akcji.

Serwis został uruchomiony w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 marca 2011 r. uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009/2010, przeznaczającej część zysku - w wysokości 88.940.138,31 zł - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,09 zł za każdą posiadaną akcję.

Podobał się artykuł? Podziel się!