W programie chodzi o włączenie w życie wsi wszystkich (lub większości) jej mieszkańców i utworzenie w danej wsi takiej przestrzeni życiowej, jakiej chcą jej mieszkańcy. Wieś może się specjalizować np. w produkcji żywności, agroturystyce, czy służyć jako "sypialnia" i miejsce odpoczynku dla pracujących w mieście mieszkańców.

Uczestniczący w spotkaniu wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który ma opinię wybitnego znawcy tematu odnowy wsi w Polsce, namawiał uczestników spotkania do rewitalizowania swoich wsi poprzez nadawanie nowych funkcji miejscom czy budynkom już istniejącym.

- Można urządzić miejsce spotkań czy warsztat do pracy w starej stodole. Można zrobić ładny skwer do odpoczynku dla wszystkich na zaniedbanym, nieużywanym zieleńcu - argumentował.

Zdaniem Wilczyńskiego programy odnowy wsi różnią się od realizowanych na wsi projektów unijnych tym, że "są inicjatywą oddolną".

- W odnowie wsi realizuje się to, czego potrzebuje dana społeczność i takim sposobem, jak chce dana społeczność. W programach unijnych zaś często realizowano to, co narzucał ramowy program danego projektu. Stąd doniesienia o tym, że świetlice wiejskie zbudowane za unijne pieniądze świecą pustkami. Tak jest tam, gdzie je zbudowano wbrew oczekiwaniom mieszkańców tych wsi - mówił.

Aby realizować projekty związane z odnową wsi, trzeba wyłonić we wsiach liderów, którzy będą pracować zarówno nad pomysłami nad odnową wsi, jak i wdrażać je w życie. Samorząd województwa jeszcze w 2012 roku zorganizuje takim liderom szkolenia i warsztaty, podczas których m.in. będą się uczyć, jak aktywizować sąsiadów, jak budować zaplecze społeczne, poznają też zasady dotyczące promowania swoich pomysłów.

Samorząd regionu będzie też wskazywał i szkolił, jak zdobywać środki na realizację pomysłów związanych z odnową wsi.

Obecni na spotkaniu samorządowcy przyznawali w rozmowach, że są wsie, w których liderzy swoją energią oraz pomysłami już zarażają sąsiadów. Są jednak i takie, w których mieszkańcy są skłóceni i nie mają ochoty na wspólne działanie.

Program odnowy wsi dotychczas realizowany jest w województwach: opolskim, podkarpackim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!