Jak informuje GUS od 3 do 20 listopada 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych.

Udział w badaniu można wziąć po pierwsze poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 3-5 listopada 2014 r., formularz jest dostępny na stronie: https://rolnictwo.stat.gov.pl. Po drugie poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 6 do 20 listopada. Po trzecie na podstawie bezpośredniej rozmowy z ankieterem statystycznym w tych samych dniach.

Co ważna więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2014/index.htm. Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii: 800 800 800.

Podobał się artykuł? Podziel się!