- Chcemy ograniczyć prawo pierwokupu agencji. Będzie jej przysługiwało tylko w stosunku do nieruchomości rolnych przekraczających i hektar - powiedział Renacie Krupie-Dąbrowskiej Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa.

Obecnie Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który jest w konsultacjach wewnątrzresortowych.

(...) Od połowy lipca 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu każdej nieruchomości rolnej (z małymi wyjątkami). Nie ma znaczenia jej wielkość. Taki wymóg wprowadziła ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do pierwokupu stosuje się dwie definicje nieruchomości rolnej: z kodeksu cywilnego i ustawy rolnej. Według tej pierwszej chodzi o wszystkie nieruchomości, które mogą być wykorzystywane do celów rolniczych. Druga zaś wyłącza z definicji kodeksowej nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie na inne cele, np. budowlane. Problem w tym, że miejscowych planów nie ma, zwłaszcza w dużych miastach, i stycznia 2004 r. straciły bowiem ważność te uchwalone, gdy obowiązywała ustawa z 1984 r. oraz wcześniejsze uregulowania, a to głównie nimi posługiwały się gminy. (...)

To propozycja idąca w dobrym kierunku, gdyż większość sprzedawanych działek to te o powierzchni do 1 ha. Sprzedaż nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu jest nieważna. Kupujący i sprzedający muszą się stawić u notariusza. (...)

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!