Nieruchomość o powierzchni 5,1 ha została wyceniona na ok. 1,6 mln zł. Jest to XIX wieczny pałac wraz z parkiem, w którym znajduje się ponad 40 różnych gatunków drzew i krzewów. Ciekawostką są umieszczone w niszach elewacji pałacu kopie antycznych rzeźb (Heraklesa, Dionizosa). Nad bramą zaś znajduje się rzeźba przedstawiająca Apolla. W przypadku tego obiektu, nabywca będzie mógł skorzystać z 50% obniżki ceny.

Agencja Nieruchomości Rolnych, instytucja państwowa, znana głównie ze sprzedaży ziemi rolnej oraz terenów inwestycyjnych, coraz częściej sprzedaje lub wystawia na przetargi również zabytkowe dwory i pałace. W 2010 roku ANR sprzedała 29 obiektów zabytkowych za łączną kwotę prawie 81 mln zł.

W najbliższym czasie na sprzedaż zostaną wystawione kolejne architektoniczne perełki. Jedną z nich jest bez wątpienia Pałac w Ławicy (województwo dolnośląskie).

Ten XVIII-wieczny obiekt ma trzy kondygnacje. Wybudowano go z kamienia i cegły. We wnętrzu zachowała się ozdobna stolarka drzwiowa, sztukaterie oraz piękny piec w sali reprezentacyjnej. Na 17-hektarowej działce znajduje się także zabudowa folwarczna, m.in. obory, gołębnik, stodoła i magazyn. Cena nieruchomości to 2,71 mln zł. Przetarg odbędzie się w I połowie 2011 roku.

Kolejnym ciekawym zabytkiem jest Pałac w Pyszczynie. Został on zbudowany w XIX wieku w miejscu dawnego zamku, należącego do księcia wrocławskiego.
W XIX wieku właścicielem majątku był m.in. Joseph Maximilian hrabia von Matuschka und Toppolczan baron von Spaetgen, ktory założył teatr w budynku dawnego spichlerza. Do połowy XIX wieku odbywały się w nim przedstawienia. Pałac wraz z parkiem zajmują powierzchnię 2,3 ha i zostały wycenione na ok. 2,25 mln zł. Przetarg planowany jest na wiosnę 2011 roku.

Wiele udanych transakcji i rosnące zainteresowanie ofertą, którą dysponuje Agencja, przekonują, że warto zainwestować w obiekty zabytkowe będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prezentowana szeroko oferta ANR jest niczym innym jak zachętą do nabywania pałaców i dworów. Obiekty zabytkowe poza swą bezsporną wartością historyczną i kulturową mają także wymierną wartość gospodarczą.