To wpłata za trzeci kwartał br., z kwoty tej do budżetu państwa trafiło 100 mln zł, na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan, 209 mln zł.

Od stycznia do października 2014 r. Agencja zasiliła kasę państwa kwotą prawie 1,2 mld zł, w tym do budżetu trafiło 831,4 mln, a na Fundusz Rekompensacyjny - 359,2 mln zł. Ostatnia w tym roku wpłata do budżetu państwa w wysokości ponad 1,1 mld zł planowana jest w grudniu. W sumie w tym roku Agencja przekaże na potrzeby państwa prawie 1,88 mld zł.

Łącznie od 2005 r. ANR przekazała do państwowej kasy prawie 15,2 mld zł.

Wpłaty do budżetu i na Fundusz Rekompensacyjny pochodzą głównie ze sprzedaży ziemi. W tym roku ANR zamierza sprzedać 125 tys. hektarów. W trzech kwartałach br. sprzedała już 78,7 tys. ha gruntów. Według prezesa Leszka Świętochowskiego tegoroczny plan zostanie wykonany, zwłaszcza, że w ostatnim kwartale każdego roku zainteresowanie zakupem ziemi bardzo rośnie.

Agencja sprzedaje ziemie na przetargach ograniczonych i nieograniczonych. Przetargi, zwłaszcza ograniczone, są skierowane do miejscowych rolników, którzy chcą nabyć działki rolne na powiększenia własnych gospodarstw. W 2013 roku przeprowadzono ponad 4300 przetargów ograniczonych, na których sprzedano 34 tys. ha. W I połowie 2014 roku przeprowadzono prawie 1600 przetargów ograniczonych, sprzedając ponad 13,5 tys. ha gruntów.

Oprócz trybu przetargowego Agencja sprzedaje grunty przeznaczone na cele rolne w ramach pierwszeństwa w nabyciu (bez przetargu), które przysługuje byłym właścicielom nieruchomości i ich spadkobiercom oraz dotychczasowym dzierżawcom. W 2013 roku ANR sprzedała im 88 tys. ha, a w pierwszym półroczu 2014 r. - 33,6 tys. ha.

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4 proc., od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7 proc., od średniej uzyskanej w II kwartale ub.r.

Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 4 województwach - w I kw. br. przekroczyła ten poziom w 7 województwach. Najdroższa ziemia była w województwach: dolnośląskim - 30 213 zł/ha, wielkopolskim - 31 574 zł/ha, opolskim - 37 561 zł/ha, i kujawsko-pomorskim - 37 646 zł/ha. Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach podlaskim - 15 852 zł/ha, i lubelskim - 16 660 zł/ha.

Z przejętej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzchni 4,7 mln ha, od początku działania tj. od połowy 2003 r. do końca pierwszego półrocza 2014 roku Agencja sprzedała 2,5 mln ha gruntów, tj. 53 proc. gruntów przejętych do Zasobu. Na koniec czerwca 2014 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje niemal 1,57 mln ha, z czego ok. 1,18 mln ha to grunty wydzierżawione.

Podobał się artykuł? Podziel się!