Po zmianach w centrali ARiMR funkcjonować będzie 21 departamentów i 5 biur, a liczba stanowisk kierowniczych zmniejszy z blisko 90 do ponad 60. Obecnie w Agencji pracuje ok. 1350 osób.

Agencja wdraża nowy regulamin organizacyjny, dostosowujący strukturę departamentów i biur do nowych zadań, związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Według rzecznika, reorganizacja biur i departamentów ma usprawnić zarządzanie.

Zdaniem Iwańskiego, nie ma potrzeby, by w departamentach było po kilku zastępców dyrektorów. Zmiany związane są głównie z przesunięciem tych osób do innych zadań. Wdrażanie nowej struktury zakończy się w przyszłym tygodniu. Zdaniem rzecznika, w najbliższym czasie nie będzie zmian na stanowiskach szefów departamentów.

Nowy regulamin wprowadzany jest z inicjatywy prezesa Leszka Droździela, kierującego Agencją od lipca tego roku, przy akceptacji ministerstwa rolnictwa. Celem zmian w strukturze ARiMR jest zmniejszenie liczby departamentów i biur, które zajmowały się w poprzednich latach programem SAPARD oraz obsługą funduszy strukturalnych funkcjonujących w latach 2004-2006.

W skali kraju Agencja zatrudnia ponad 10,5 tys. ludzi, z których ponad 7 tys. pracuje w 314 biurach powiatowych bezpośrednio obsługujących rolników, a w 16 Oddziałach Regionalnych zatrudnionych jest niespełna 2,5 tys. pracowników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę agencji płatniczej, odpowiedzialnej za wdrażanie unijnych funduszy wpierających modernizację sektora rolno-żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, będzie dysponowała w latach 2007-2013 ok. 30 mld euro.

Głównymi wydatkami wspierającymi rolnictwo są dopłaty bezpośrednie, z których korzysta rocznie ok. 1 mln 450 tys. gospodarstw. Wydatki w ramach PROW na inwestuje w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz działalność pozarolniczą na terenach wiejskich wyniosą ok. 17 mld euro.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!