Festiwal odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia 2011 roku. Podczas festiwalu w całej Polsce  przewidywane są koncerty, spektakle, wystawy, jarmarki zdrowej żywności i wiejskiej sztuki, filmy i wykłady nt. zagrożeń GMO, happeningi, spotkania edukacyjne.

To odpowiedź polskiego społeczeństwa na informację Ministra Rolnictwa o ''nowym'', rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i o zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO.

Tymczasem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów UE, w zdecydowanej większości są przeciwni stosowaniu GMO przy produkcji żywności. Organizatorzy domagają się,  by rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry i inne - wprowadził zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.

W szczególności powinien zostać wprowadzony natychmiastowy zakaz upraw kukurydzy MON810  i ziemniaków Amflora. Organizatorzy postulują o brak ustaw, które otwierają Polskę na uprawy GMO,  jak np. nowa propozycja ustawy o nasiennictwie.

Organizatorami wydarzeń festiwalowych są organizacje i osoby prywatne, które łączą wspólne cele: utrzymanie różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi, dobrej jakości polskiej żywności oraz zdrowia nas wszystkich.


Podobał się artykuł? Podziel się!