Wynik zysku EBIDTA (czyli przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) ukształtował się na poziomie 313,7 mln zł, względem 80,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły blisko 1,97 mld zł i były o 1,2 mld zł (prawie 163 proc.) wyższe niż w I półroczu 2010 r.

Wyniki te są efektem m. in. wzmocnienia GK Azoty Tarnów o kędzierzyński ZAK S.A., w konsekwencji czego Grupa powiększyła asortyment i skalę działalności. Na zwiększenie zysku wpłynęła również wyższa wartość sprzedaży rynkowej we wszystkich segmentach operacyjnych.

Największy udział w uzyskanych przychodach przypadł segmentowi nawozów mineralnych. Korzystny wpływ na wyniki półrocza miał również wzrost cen podstawowych produktów Grupy i zwiększony popyt na rynkach światowych na tworzywa konstrukcyjne i kaprolaktam. W pierwszym półroczu br. utrzymywał się także trend wzrostowy cen nawozów azotowych.

Jednocześnie GK Azoty Tarnów, jako czołowy polski eksporter, musiała się zmagać z umocnieniem złotego względem EUR i USD oraz ze znacznym wzrostem cen surowców.

Podobał się artykuł? Podziel się!