Adam Maciejewski, prezes GPW podkreślił, że warszawski parkiet odgrywa bardzo ważną rolę w Europie Centralnej i dla naszej gospodarki. Prezes jest przekonany, że WIG 30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat.

- Zmiana głównego indeksu koniunktury giełdowej ma charakter komplementarny i obejmuje zarówno rynek kasowy jak i terminowy - nowy indeks przełoży się na podniesienie płynności na rynku akcji, a w przyszłości również na stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych - dodał.

Prezes Maciejewski mówił też, że w skład nowego indeksu wchodzi 7 proc. spółek notowanych na rynku głównym GPW, które stanowią 76 proc. kapitalizacji i 86 proc. obrotów na GPW. - WIG 30 to elita przedsiębiorców polskiego rynku kapitałowego, to podkreślenie rosnącego znaczenia rynku kapitałowego w polskiej gospodarce. WIG 30 to zmiana prorozwojowa - podkreślił. Przypomniał, że polski parkiet ma blisko 65 procent udziału w obrotach akcjami w naszej części kontynentu.

Jan Krzysztof Bielecki, szef rady gospodarczej przy premierze podkreślił, że kończy się indeks, który powstał 19 lat temu. - To były pionierskie czasy. Teraz widać jak przez lata zmieniała się polska gospodarka. Widać, że teraz jesteśmy w innym miejscu - mówił podczas uroczystości. Były premier wspominał też początki rynku kapitałowego w Polsce. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF zwrócił uwagę, że polski rynek kapitałowy zmienia się bardzo szybko. Tylko na przestrzeni roku mamy do czynienia z dużym postępem.

- Ten rok jest wyjątkowo udany, nie tylko dla GPW jako spółki ale i jako rynku, na którym prowadzi się obrót akcjami. W połowie kwietnia ruszył nowy system transakcyjny UTP. Zapowiadane są nowe kontrakty terminowe. WIG 40 zastąpi WIG 50. Z mojego punktu widzenia jako nadzorcy ważne jest to żebyśmy nie zatracili tego co jest pierwotną misją giełdy czyli poszukiwania wartości rynkowej spółek. Będziemy na to zwracać uwagę. Giełda to miejsce, w którym inwestorzy dokonują wyceny według analizy - mówił Andrzej Jakubiak.Wiceminister skarbu Paweł Tamborski wspomniał, że kiedy zaczęto publikować WIG20 - indeks ten był trochę na wyrost, dziś jest za ciasny. Powstaje WIG 30, który mam nadzieję za czas jakiś również będzie musiał ulec zmianie - podkreślił.