Azoty Tarnów realizują budowę instalacji umożliwiającej kompleksowy odbiór popiołów od zakładowej elektrociepłowni EC II. Spółka przyjęła na siebie zadanie by poprawić efektywność wykorzystania zasobów naturalnych- węgla i wody.

Realizowana obecnie inwestycja - budowa instalacji- umożliwi kompleksowy odbiór popiołów z elektrociepłowni i ma na celu redukcję oddziaływania Firmy na ekosystem oraz bezpośrednie oszczędności, związane ze zmniejszeniem kosztów Spółki Azoty Tarnów, ponoszonych z tytułu składowania odpadów.

Obecnie sprzedawane jest jedynie 20 proc. powstających w elektrociepłowni odpadów. Realizacja projektu umożliwi sprzedaż każdej ilości popiołu powstającego w procesie produkcji energii. Już od drugiej połowy 2012 r. w Azotach Tarnów składowana będzie wyłącznie część żużlowa pozostałości poprodukcyjnych elektrociepłowni.

Koszt przedsięwzięcia, realizowanego przez elektrociepłownię Azotów Tarnów, to ok. 19 mln zł, z czego 4,6 mln uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja ma nie tylko duże znaczenie dla ochrony środowiska może przynieść spore zyski w przypadku zawarcia umów na odbiór popiołów przez firmy, które wykorzystają je do produkcji materiałów budowlanych, jako dodatek do mieszanek budowlanych częściowo zastępujący cement lub jako materiał do stabilizacji powierzchni w budownictwie drogowym. Firma szacuje, że dzięki temu zainwestowane pieniądze zwrócą się w ciągu czterech najbliższych lat. Podobał się artykuł? Podziel się!