Ich celem jest przede wszystkim wykrycie zaburzeń słuchu , które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Jak udało się nam dowiedzieć w tym roku w ramach wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z obszarów wiejskich przebadani zostaną uczniowie z 4644 szkół znajdujących się na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.
Henryk Smolarz, prezes KRUS oraz Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w liście otwartym do rodziców apelują o wykorzystanie szansy jaką dla każdego dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest unikatowy w skali międzynarodowej program badań przesiewowych słuchu.

Badania finansowane są ze środków własnych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!