W I półroczu 2015 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas SA („grupa”) wyniósł 17,8 mln zł. Na poziom osiągniętego wyniku w bieżącym okresie wpływ miały przede wszystkim poniesione koszty integracji banków, ujęte w kosztach działania oraz pozostałych kosztach operacyjnych, które łącznie wyniosły 138,3 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 129,9 mln zł, odnotowując wzrost o 20 proc. rok do roku

Jednocześnie Bank BGŻ BNP Paribas kontynuował umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym, po I półroczu 2015 r. udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł blisko 31 proc., a depozytów 12,2 proc. W porównaniu do 30.12 2014 r. wynosiły odpowiednio 29,9 proc. i 12,1 proc.

W końcu czerwca 2015 roku grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 601 placówek rozmieszczonych w całym kraju.

31 sierpnia br. Józef Wancer zakończy pracę na stanowisku prezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, obejmując stanowisko prezesa rady nadzorczej. 1 września br. stanowisko prezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas obejmie powołany Tomasz Bogus.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!