Samorządy zadeklarowały powrót do rozmów z resortem w sprawie powiększenia parku na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska 21 czerwca w Warszawie.

Ostatnie propozycje ministerstwa w sprawie powiększania parku zakończyły się fiaskiem jesienią 2010 roku. Stało się to po tym, gdy gminy z terenu parku odrzuciły propozycję ministerstwa, według której w zamian za zgodę na powiększenie parku o 12 tys. hektarów samorządy z powiatu hajnowskiego miały dostać 75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje proekologiczne w ramach Białowieskiego Programu Rozwoju.

Biuro prasowe ministerstwa poinformowało, że na czerwcowym spotkaniu nie zostały przedstawione samorządowcom konkretne nowe propozycje, które mówiłyby o tym, o ile białowieski park miałby być powiększony, czy też jak miałoby wyglądać finansowanie w puszczańskich gminach inwestycji proekologicznych. Resort wcześniej informował, że "nie stawia warunków, ale też nie deklaruje wsparcia finansowego jakie proponował dotychczas".

- Ustalono, że podjęte zostaną rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego, w trakcie których wypracowywane będą rozwiązania dotyczące tego zagadnienia - poinformował resort środowiska. Wiadomo, że planowane jest wkrótce spotkanie samorządów z ministrem środowiska, podczas którego będą podejmowane dalsze ustalenia w sprawie wznowienia rozmów.

Po spotkaniu 21 czerwca resort informował, że przedmiotem rozmów będzie powiększanie parku oraz pieniądze z NFOŚiGW na inwestycje proekologiczne, ale też "środki, które mogą stanowić uzupełnienie tej puli i pozwalają na finansowanie większego wachlarza inwestycji".

Resort podkreślił też, że inicjatywa rozmów "jest spójna" z propozycjami zgłoszonymi w ostatnim czasie przez niezależnego senatora Włodzimierza Cimoszewicza i posła PO Roberta Tyszkiewicza, którzy ogłosili pomysł projektu "Zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej" w ramach kontynuacji po roku 2013 programu "Rozwój Polski Wschodniej", przeznaczonego dla pięciu najbiedniejszych polskich regionów. W jego ramach w latach 2007-2013: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Świętokrzyskie, Lubelskie i Podkarpackie mają do dyspozycji 2,2 mld euro z UE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zadeklarowało wsparcie pomysłu senatora i posła.