W przypadku ozimych roślin rolniczych (rzepaku, wyki kosmatej, jęczmienia i pozostałych) oraz zbożowych jarych, z wyłączaniem kukurydzy, terminy składania wniosków pozostają bez zmian.

Wniosek o wpis odmian roślin strączkowych oraz ziemniaka należy złożyć od 15. października do 15. grudnia, natomiast pozostałych odmian roślin rolniczych (w tym kukurydzy, buraka cukrowego, życicy wielokwiatowej) - od 1. listopada do 20. grudnia.

Zmianie uległy również terminy zgłaszania odmian roślin warzywnych. W przypadku warzyw uprawianych pod osłonami (zlikwidowano podział na uprawy pod osłonami ogrzewanymi i nieogrzewanymi) wnioski należy składać od 1. października do 30. listopada. Natomiast odmiany uprawiane w gruncie należy zgłaszać w terminie od 1. października do 20. grudnia.

Wnioski o wpis do krajowego rejestru odmian roślin sadowniczych należy składać od 1. listopada do 20. grudnia.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ustawy z dnia 1. lipca 2011 r. o nasiennictwie. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!