Na konferencji prasowej, podsumowującej 100 dni działalności resortu środowiska, Nowicki powiedział, że resort musi cechować nowe podejście do spraw ochrony środowiska. Zaznaczył, że te sprawy w UE traktowane są bardzo poważnie. Dodał, że obecnie w ramach prawa wspólnotowego prowadzonych jest 27 postępowań przeciwko Polsce.

Jak zauważył Nowicki, Polska miała obowiązek wyznaczenia obszarów Natura 2000 jeszcze przed wejściem do UE. Zadanie to nie zostało wykonane, a zgłoszona przez rząd do Komisji Europejskiej lista tych obszarów była niepełna, zrobiona na podstawie nieaktualnych danych. Pojawiła się więc druga lista (tzw. shadow list), przygotowana przez organizacje ekologiczne.

Według szefa resortu, listy te są "kompletnie rozbieżne". Minister poinformował, że resort chce stworzyć bazę danych, na podstawie której wyznaczy faktyczne obszary chronione. Przy wyznaczeniu tych obszarów zostaną uwzględnione "głosy z terenu".

Szybkiego załatwienia wymaga także sprawa budowy obwodnicy Augustowa. Jak powiedział Nowicki, odbyły się trzy spotkania "okrągłego stołu", gdzie swoje racje wyłożyli przedstawiciele mieszkańców Augustowa, drogowcy i ekolodzy. Uzgodniono trzy warianty budowy obwodnicy, a ostateczny wybór wariantu drogi omijającej Augustów należy do ekspertów.

Przypomniał, że decyzja środowiskowa o budowie dotychczasowego wariantu obwodnicy Augustowa została uchylona przez polski sąd. Ponadto sprawa ta trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż narusza obszar Natury 2000.

Nowicki zauważył, że poprzednie kierownictwo ministerstwa zostawiło wiele spraw niedokończonych, mimo że do ich załatwienia obligowały unijne terminy. Chodzi m.in. o sprawę rozdziału limitów emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwa powinny takie limity otrzymać do końca sierpnia.

Wyjaśnił, że sprawa limitów CO2 wzbudza wiele niezadowolenia, gdyż limit przyznany dla naszego kraju jest za niski. Polska złożyła w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Dopóki jednak sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, rozdzielony musi być zmniejszony limit.

Minister zaznaczył, że resort zamierza w inny sposób rozdzielić limity, niż proponowało poprzednie kierownictwo. Nie będzie proporcjonalnego cięcia limitów, a największe obniżenie limitu (o 12 proc. mniej niż poprzednio) będzie dotyczyło energetyki. Poinformował, że lista z rozdziałem limitów na poszczególne przedsiębiorstwa jest w końcowej fazie uzgodnień i w marcu br. zostanie przekazana do KE.

Inne podejście jest także w sprawie rozdziału unijnych pieniędzy na ochronę środowiska. Polska otrzymała na lata 2007-2013 na ten cel 5 mld euro. Pieniądze te zostały rozdzielone na 175 projektów, w całości wypełniając przyznany limit. Dodatkowo w drugiej połowie 2007 r. utworzono listę rezerwową, na której widniało kolejnych 220 projektów.

Zdaniem Nowickiego, projekty z listy rezerwowej nie miały żadnych szans na unijną dotację, gdyż wszystkie pieniądze zabierały projekty z listy podstawowej. W dodatku na liście podstawowej znalazły się projekty małe i źle przygotowane.

Minister poinformował, że z listy podstawowej do realizacji wybrano najlepiej przygotowane projekty, w których wartość inwestycji przekraczała 25 mln euro. 70 proc. środków pozostało jako wolne dla wszystkich innych projektów, które mogą się o nie ubiegać w drodze konkursu.

Jak zaznaczył Nowicki, poprzedni minister Jan Szyszko zaproponował, by w Polsce obyła się w grudniu tego roku konferencja Konwencji Klimatycznej.

Zaproszenie zostało przyjęte przez Konwencję. Jednak, zdaniem Nowickiego, nie poszły za tym żadne działania organizacyjne, nie wydzielono ponadto pieniędzy na ten cel. Dopiero w styczniu tego roku powołano sekretariat organizacyjny i sekretariat ds. merytorycznych, a ministerstwom zostały przydzielone zadania do realizacji.

Jak zaznaczył Nowicki, na konferencję przyjedzie prawdopodobnie 10-12 tys. osób. Odbędzie się ona na terenie Targów Poznańskich na początku grudnia br. Zdaniem ministra, spotkanie to ma ogromne znacznie, gdyż "obecnie nie ma na świecie ważniejszej sprawy niż ochrona klimatu Ziemi", tj. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!