Krzysztof Tołwiński z PiS zapytał:

- W trakcie głosowania w Parlamencie Europejskim nad tak zwanym raportem Dessa, utrzymującym nierówne dopłaty, ważny pan minister oraz europosłowie PO-PSL swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej nie przekonali i raport niekorzystny dla polskiej wsi został przyjęty. Nadmienię, iż europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nakłonili swoją frakcję parlamentarną reformatorów i konserwatystów, łącznie z Brytyjczykami, do głosowania przeciw raportowi. Minister Sawicki wyraża oburzenie w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski raportu Dessa. A co ma z tego polski rolnik, z pustych zapowiedzi i jałowej polityki negocjacyjnej ministra Sawickiego? Już fakt poparcia przez ministra Sawickiego marcowej konkluzji węgierskiej odchodzącej od koncepcji jednej równej stawki dopłat do hektara dla wszystkich państw - odbyło się to zresztą wbrew krajom bałtyckim i innym państwom, które pozostały przy tej koncepcji - jest przegraną w walce o równe dopłaty dla polskich rolników. Uzupełnieniem polityki negocjacyjnych klęsk ministra Sawickiego jest, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, ogłoszenie zasadniczego dokumentu Komisji Europejskiej reformującego wspólną politykę rolną nie w czerwcu, lipcu, jak wcześniej głoszono, lecz w listopadzie, czyli pod koniec polskiej prezydencji. Jeżeli dalej będą tak prowadzone negocjacje przez obecny rząd, to polski rolnik będzie skazany na dotychczasową politykę dyskryminacji ekonomicznej ze względu na nierówne warunki konkurencji. Jedyna nadzieja, iż po wyborach będzie szansa na wymianę ekipy klęsk negocjacyjnych. Panie ministrze, czy termin publikacji w listopadzie zasadniczego dokumentu reformy wspólnej polityki rolnej, a obnażającego klęskę negocjacji obecnego rządu podyktowany jest terminem październikowych wyborów w Polsce? Przecież wcześniejsze jego ukazanie zaszkodziłoby przed wyborami rządzącym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz zapewnił, że kwestia likwidacji dużych różnic w poziomie płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi oraz wyrównania tych płatności w skali Unii Europejskiej jest konsekwentnie podejmowana przez ministra rolnictwa na forum instytucji unijnych oraz w kontaktach dwustronnych z państwami członkowskimi.