Oto treść apelu:

Zwracam się z gorącym apelem do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym!

W ubiegłym roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono ponad 32 tysiące zdarzeń wypadkowych związanych z pracą rolniczą. W ich wyniku śmierć poniosły 123 osoby. Przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków było lekceważenie wymogów bezpieczeństwa pracy, zły stan techniczny maszyn rolniczych bądź nieporządek w obejściach gospodarskich.

Dla ograniczenia zagrożeń wypadkami niezbędne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego podczas użytkowania ciągników i kombajnów, zadbanie o stan techniczny maszyn i narzędzi rolniczych, drabin, schodów, zamontowanie osłon wałów przegubowo-teleskopowych, zabezpieczenie włazów, otworów zrzutowych. Podczas każdej pracy w gospodarstwie najważniejsze jest jednak zachowanie rozwagi i zdrowego rozsądku.

Szczególnej troski będą wymagały dzieci korzystające z letnich wakacji. Większość z nich spędzi je zapewne w rodzinnym domu na wsi. Będą się bawić lub pomagać Państwu w wykonywaniu niektórych czynności. Do osób dorosłych należy zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Zwłaszcza te najmłodsze, niezwykle ciekawe wszystkiego, będą potrzebowały czujnej opieki.

Apeluję o rozwagę w angażowaniu dzieci do pomocy w gospodarstwie. Nie powierzajcie Państwo dzieciom obowiązków ponad ich siły. Nie pozwólcie im uczestniczyć w pracach bezpośrednio zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Ucząc dzieci, jak pracować w gospodarstwie rolnym, zadbajmy najpierw, by mogły szczęśliwie dorosnąć.

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!