Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą  otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS. W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
  • przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
  • wyposażenie w sprzęt p.poż.,
  • ogólną estetykę gospodarstwa,
  • praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgłoszenia na specjalnym formularzu dostępnym w Internecie Kasa przyjmuje do 15 marca br. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!