Głównym celem projektu jest doskonalenie zawodowe rolników prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w większości powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i będą dotyczyć: produkcji mięsa baraniego/jagnięcego (olecki, elbląski), produkcji mięsa drobiowego (nowomiejski, iławski), produkcja wieprzowiny (olsztyński, braniewski, iławski, lidzbarski, mrągowski, bartoszycki, piski, szczycieński, kętrzyński, nidzicki, nowomiejski, elbląski, ostródzki, ełcki, giżycki), produkcja wołowiny (olsztyński, braniewski, działdowski, ełcki, giżycki, lidzbarski, mrągowski, olecki, nidzicki, ostródzki, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski).

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i ich domownicy, płatnicy podatku rolnego i podatku z działów specjalnych produkcji rolnej oraz osoby zatrudnione u osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.

Szczegółowe informacje: Jolanta Mackiewicz – kierownik projektu, tel. (89) 5340567, e-mail: j.mackiewicz@wmirol.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!