Szkolenia zostaną przeprowadzone w większości powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i będą dotyczyć produkcji mięsa baraniego/jagnięcego (olecki, elbląski), produkcji mięsa drobiowego (nowomiejski, iławski oraz produkcji wieprzowiny (olsztyński, braniewski, iławski, lidzbarski, mrągowski, bartoszycki, piski, szczycieński, kętrzyński, nidzicki, nowomiejski, elbląski, ostródzki, ełcki, giżycki) i produkcji wołowiny (olsztyński, braniewski, działdowski, ełcki, giżycki, lidzbarski, mrągowski, olecki, nidzicki, ostródzki, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski).

Głównym celem projektu jest doskonalenie zawodowe rolników prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej.

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i ich domownicy, płatnicy podatku rolnego i podatku z działów specjalnych produkcji rolnej oraz osoby zatrudnione u osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.

Podobał się artykuł? Podziel się!