W mediach bardzo dużo mówi się o negatywnym wpływie produkcji biopaliw na ceny żywności. Dlatego eksperci rynku żywnościowego zorganizowali konferencję, podczas której dyskutowano, czy biopaliwa zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu produkcji rolno-spożywczej w Polsce. Spotkanie zainicjowało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku (KZPR). Finałem debaty było powstanie koalicji na rzecz biopaliw, w której skład weszło KZPR, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) i Krajowa Izba Biopaliw (KIB). Koalicja postawiła sobie za zadanie współdziałanie z administracją państwową i samorządową przy tworzeniu prawa ułatwiającego rozwój rynku, technologii wykorzystywania biokomponentów i biopaliw oraz promocję technologii. Wspólnie mają również uzgadniać i wydawać stanowiska w sprawach dotyczących uprawy rzepaku, technologii przetwarzania i zastosowania biopaliw.

Zmiany cen

Profesor Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB zastanawiała się, dlaczego właśnie w biopaliwach dopatruje się zwyżki cen. Według jej analiz cen produktów żywnościowych od 1990 do 2008 r. w ciągu tych lat żywność staniała realnie o prawie jedną trzecią, mimo znacznych podwyżek po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wzrosły zwłaszcza ceny nabiału i ziemniaków. Najbardziej staniało mięso i jego przetwory, ich ceny realnie spadły o 60 proc. Podobnie było w wypadku żywca wieprzowego i drobiu w stosunku do zbóż. Dlatego trzeba było wesprzeć rolnictwo finansowo. Zdaniem prof. Seremak-Bulge tegoroczny wzrost cen żywności jest spowodowany obniżkami plonów wskutek zmian klimatycznych, co prowadzi do zmniejszenia się zapasów płodów rolnych. Najmniej wzrosły ceny mięsa, zwłaszcza drobiowego, i jego przetworów. Ceny przetworów zbożowych natomiast rosły znacznie szybciej. Wahania cen zbóż, zwłaszcza w 2007 r., wpłynęły na ceny opłacalności chowu świń. Profesor Jadwiga Seremak-Bulge zauważyła również, że wzrost cen produktów piekarniczych w porównaniu do wyrobów makaronowych pokazuje, że to głównie wtórne przetwórstwo i handel wpływają na wzrost cen i marż tych produktów.