Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada w woj. lubuskim za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną prawną, np. bobra europejskiego i wilka.

W uzasadnionych przypadkach poszkodowanym są wypłacane odszkodowania - poinformował PAP Stanisław Bąkowski z RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

W ciągu 10 miesięcy tego roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zgłoszono 54 szkody wyrządzone przez bobry. W analogicznym okresie ub. roku było ich nieco więcej, bo 62. Wówczas wartość odszkodowań była jednak zbliżona i wyniosła 115 tys. zł.

Bobry niszczą przede wszystkim drzewa rosnące nad wodą, z których budują tamy, zapory i żeremia. Niszczą także obwałowania stawów rybnych w gospodarstwach hodowlanych i wały przeciwpowodziowe.

W ubiegłym roku w regionie liczbę bobrów na terenach zalesionych szacowano na ponad 4 tys. sztuk. Obecnie trwa inwentaryzacja populacji tych zwierząt, a jej wyniki będą znane w połowie 2013 roku.

Jedną z metod ograniczania negatywnego oddziaływania bobra na gospodarkę rolną, leśną i rybacką jest kontrolowany odstrzał tych zwierząt. W tym roku w Lubuskim wydano zezwolenia na odstrzał na 271 sztuk. Informację na temat wykorzystania przyznanych limitów wnioskodawcy zobowiązani są przekazać do końca lutego przyszłego roku.

Właściciele gospodarstw rolnych mogą także skorzystać z możliwości zabezpieczenia się przed szkodami wyrządzanymi przez bobry. RDOŚ ma środki na współfinansowanie inwestycji temu służących.

W tym roku wpłynęły dwa wnioski o zawarcie umów cywilnoprawnych ws. tego typu działań. Na podstawie zawartych umów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pokrywa znaczną część poniesionych kosztów.

Zgodnie z prawem bóbr europejski podlega częściowej ochronie gatunkowej. Oznacza to, że zabronione jest zabijanie, okaleczanie i chwytanie tych zwierząt. Nie można także ich niepokoić oraz niszczyć tam i żeremi bez wymaganego prawem zezwolenia. Dlatego każda próba pozbycia się tych zwierząt "na własną rękę" grozi odpowiedzialnością karną.

W tym roku w woj. lubuskim do RDOŚ nie zgłoszono szkód wyrządzonych przez inne chronione zwierzęta np. wilki.

Podobał się artykuł? Podziel się!