Bobry są w naszym kraju gatunkiem chronionym. Podlegają one jednak ochronie częściowej, która przewiduje możliwość redukcji ich liczebności. Populacja tych zwierząt zwiększa się jednak z roku na roku i coraz bardziej uprzykrza życie rolnikom. Najczęstszymi szkodami wyrządzanymi przez bobry są z powodu powalonych drzew, a tym samym powstałe tamy - zalane łąki i pola, zatkane przepusty a także nory.

Jak informuje WODR osoby posiadające gospodarstwa rolne, leśne i rybackie mogą ubiegać się o odszkodowania za straty wyrządzone przez bobry. Za szkody te odpowiada Skarb Państwa, w którego imieniu działa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aby ubiegać się o odszkodowanie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
- aktualny odpis z ksiąg wieczystych,
-aktualny wypis z rejestru gruntów,
- kopia mapki z zaznaczonym miejscem wystąpienia szkody,
- można również dołączyć dokumentację fotograficzną.

Wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry można składać kilka razy, brane są wówczas pod uwagę szkody powstałe od dnia wizyty rzeczoznawcy. Procedura jest bardzo długa i na odszkodowanie trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!