Przedmiotem analizy są dane z czterech kolejnych badań poprzedzających wybory parlamentarne, które miały miejsce w latach 2005-2015. Jak przypomina CBOS Polskie Stronnictwo Ludowe jest ugrupowaniem o najdłuższym stażu na polskiej scenie politycznej. Do 2015 r. partia w kolejnych wyborach wprowadzała swoich przedstawicieli do parlamentu. W latach 2007-2015 PSL wchodziło w skład koalicji rządowej, powstałej po wyborach z 2007 r. i 2011 r., wygrywanych przez PO. W ostatnich wyborach ludowcy zdobyli jedynie 5,13 proc. głosów i 16 miejsc w Sejmie.

Przed trzema głosowaniami odbywającymi się w latach 2005-2011 PSL cieszyło się minimalnie większym poparciem mężczyzn niż kobiet. Jedynie przed ostatnimi wyborami w 2015 r. przedstawiciele obu płci deklarowali poparcie dla ludowców niemal równie często, a układ deklaracji w elektoracie PSL był taki sam jak w całej próbie.

Przez cały okres objęty badaniem, poza nielicznymi wyjątkami, na PSL częściej chciały głosować osoby w średnim i starszym wieku - mające od 35 do 64 lat. W wyborach w 2005 r. ponad połowę wyborców PSL stanowiły osoby od 35 do 54 roku życia. Przed kolejnymi wyborami do ponadnormatywnych zwolenników PSL dołączyły osoby w wieku 55-64 lata. W 2015 r. stanowiły one najliczniejszą w stosunku do całej próby grupę sympatyków PSL. W ostatnich wyborach nieco częściej niż przeciętnie na ludowców chciały jeszcze głosować osoby w wieku 35-44 lata. W pozostałych grupach wiekowych poparcie nie odbiegało od średniej.

Wyborcami PSL byli i są przede wszystkim mieszkańcy wsi. Mimo zdecydowanej dominacji w elektoracie tej partii, w kolejnych wyborach stanowili oni zmniejszającą się część jej wyborców. W 2005 roku przed wyborami mieszkańcy wsi tworzyli elektorat PSL w 81 proc. W kolejnych głosowaniach ich odsetek jednak spadał. Jak wynika z analiz, w tym czasie coraz większą część elektoratu wiejskiego zaczął przejmować PiS. Przed wyborami w 2015 roku wyborcy mieszkający na wsi częściej niż inne grupy wybierali PSL, jednak nie tak często jak wcześniej. W sumie mieszkańcy wsi stanowili 61 proc. Przed dwoma ostatnimi głosowaniami - w 2011 i 2015 roku - PSL zyskało trochę zwolenników wśród mieszkańców najmniejszych miast (do 19 999 ludności).