Ceny żywca wołowego spadły blisko o 4%, wieprzowego o ponad 22% i drobiowego o prawie 9%), a także ceny targowiskowe żywca wieprzowego (o ponad 21%) i prosiąt z przeznaczeniem na chów (o blisko 14%). Natomiast w tym samym okresie nastąpił wzrost cen skupu mleka (o ponad 17%) i targowiskowych cen żywca wołowego (o prawie 3%) i ziemniaków jadalnych (o ponad 10%)

Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 5,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem (do 45,43 zł/dt) i o 12,2% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 54,85 zł, tj. o 1,6% mniej niż przed miesiącem i o 10,3% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 32,24 zł/dt, tj. o 2,6% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 15,5% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta nieznacznie spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,9%) do 40,85 zł/dt i były również niższe w odniesieniu do marca 2009 r. o 20,5%.

Ceny ziemniaków jadalnych w obrocie targowiskowym wzrosły do 90,52 zł/dt i były o 2,3% wyższe niż przed miesiącem i o 10,3% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 3,72 zł/kg i były wyższe o 2,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 22,2% niższe w odniesieniu do marca ub. r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 3,59 zł tj. o 0,3% mniej niż przed miesiącem i o 21,1% niż przed rokiem. W marcu br., w porównaniu z lutym wzrosła relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 8,8 do 9,1), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 7,2 do 7,5).

Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 151,58 zł/szt., tj. o 6,6% więcej niż przed miesiącem, lecz o 13,8% mniej niż przed rokiem.

W marcu br. ceny skupu żywca wołowego (4,54 zł/kg) spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o6,7%, natomiast w skali roku o 3,9%. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły 4,93 zł/kg i były o 1,4% niższe niż przed miesiącem, ale o 2,9% wyższe niż w tym samym okresie ub. roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do poziomu 3,35 zł/kg, tj. o 3,8%, natomiast spadły o 8,9% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.

Za 1 hl mleka w skupie płacono 102,13 zł, tj. o 0,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 17,3% więcej niż przed rokiem.