Według najnowszych prognoz Banku Gospodarki Żywnościowej kilogram tuczników na przełomie roku będzie kosztował maksymalnie 4,20 zł. Tona pszenicy konsumpcyjnej powinna być warta 520 – 540 zł.  Natomiast ceny drobiu pod koniec roku będą wyższe, niż na początku przyszłego roku.

Wydaje się, że w najlepszej sytuacji są obecnie producenci żywca rzeźnego. Ceny są nadal stosunkowo wysokie, a taniejące pasze obniżają koszty produkcji. Wprawdzie na jesieni i zimą ceny żywca zazwyczaj spadają, tak też będzie w tym roku, to wciąż będą na poziomie wyższym niż przeciętnie w ostatnich pięciu latach. Ceny na tym rynku będą najwyższe – w IV kwartale 2008 r. przeciętnie nawet o ponad 20% wyższe niż przed rokiem. Dobrych cen mogą spodziewać się również producenci bydła rzeźnego (w IV kw. o 1-4% wyższych w relacji rocznej). W gorszej sytuacji będą producenci drobiu, których ceny są już niższe od wysokich cen ubiegłorocznych. 

Prawdopodobnie najbardziej rozczarowani bieżącym sezonem są jednak producenci zbóż, roślin oleistych i mleka. Ziarno większości gatunków zbóż jest dużo tańsze niż przed rokiem, a koszty produkcji utrzymują się na znacznie wyższym poziomie. Jednakże listopad powinien przynieść ustabilizowanie cen na rynku krajowym, niemniej jednak trudno oczekiwać zdecydowanych wzrostów. Prognozujemy, iż średnia cena pszenicy w czwartym kwartale bieżącego roku nie przekroczy 520 PLN/t. 

Trudna sytuacja panuje również na rynku mleka, gdzie ceny są znacznie niższe od rekordowo wysokich cen notowanych przed rokiem. Oczekuje się, że w IV kwartale ceny skupu mleka sezonowo wzrosną o około 3%, lecz w następnych kwartałach mogą się ponownie lekko obniżyć.

Głównymi czynnikami niepewności wspólnymi dla prognoz cen wszystkich kategorii produktów rolnych są: poziom kurs walutowego i tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, w UE i na świecie. Polski rynek rolno-spożywczy jest silnie związany z rynkami europejskimi, a w przypadku niektórych produktów (szczególnie zboża i rośliny oleiste), także z rynkami światowymi. Osłabienie złotego znacząco poniżej poziomu założonego w prognozie, może oznaczać realizacje cen powyżej prognozowanych. Wówczas mniej opłacalny będzie import zbóż czy wieprzowiny, natomiast bardziej konkurencyjny stanie się eksport takich produktów jak np. mleko, owoce i ich przetwory lub mięso drobiowe. Taka sytuacja zmniejszy podaż surowców na rynek krajowy i zwiększy presję na ceny. Z kolei w przypadku silnego wzmocnienia się złotego, może wystąpić odwrotna sytuacja.
Spowolnienie wzrostu gospodarczego ma wpływ na wydatki na żywność a w konsekwencji na popyt i ceny surowców rolnych. Wyraźne spowolnienie może uderzyć przede wszystkim w producentów dóbr wyższego rzędu produkowanych na bazie mleka, mięsa oraz owoców i warzyw. Wówczas ceny produktów rolnych mogą zrealizować się poniżej poziomów prognozowanych.

Prognozy przeciętnych cen skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu (PLN/kg żywca)
                                          2008                            2009
                                 III kw.a)    IV kw.           I kw.            II kw.
Trzoda chlewna    4,54    4,15-4,20    4,09-4,19    4,20-4,35
Bydło                       4,08    3,98-4,10    3,97-4,12    4,05-4,25
Drób                        3,73    3,20-3,35    3,00-3,20    3,10-3,35
a) Na podstawie danych miesięcznych GUS

 
Prognozy przeciętnych cen zbóż (PLN/t)
                                        2008                            2009
                               III kw.a)    IV kw.            I kw.            II kw.
Pszenica               593    457 - 520    471 – 540    468 – 557
Żyto                        487    361 - 419    357 - 430    356 – 432
Jęczmień              623    504 - 548    494 - 561    488 – 575

Kukurydza             661    368 - 417    362 - 417    373 – 438
Rzepak                1261     989 - 1052        
a) Na podstawie danych miesięcznych GUS, w przypadku rzepaku średnia cena w miesiącach lipiec i sierpień