Na konferencji zwołanej po zakończeniu Rady, Kosiniak-Kamysz informował, że poruszano też kwestę Afrykańskiego Pomoru Świń i reformy szkolnictwa. Szef ludowców zapowiedział, że 19 listopada na Kongresie PSL przyjmie program oraz wybierze władze.

W czasie Rady Naczelnej PSL podjęto uchwałę zobowiązującą zarządy partii we wszystkich powiatach do przeprowadzenia debat w Polsce lokalnej nt. skutków wprowadzenia umowy CETA.

- To jest sprawa zdrowia Polaków, dostępności do najlepszych produktów żywnościowych, do najlepszego jedzenia" - przekonywał. - Dzisiaj w Europie obowiązują wysokie standardy. One mogą być drastycznie obniżone, bo nie będzie się dało konkurować z wielkimi farmerami kanadyjskimi - mówił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że ludowcy oczekują, że rząd zajmie stanowisko w tej sprawie oraz przedstawi skutki umowy - przede wszystkim skutki zdrowotne. "Wzywamy panią premier i żądamy jasnego stanowiska od rządu, żądamy powstrzymania się od parafowania umowy pod koniec października w Brukseli" - apelował Kosiniak-Kamysz.

Przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski mówił, że CETA "to zagrożenie dla konsumentów, dla rodzimej gospodarki oraz największe (…) dla sektora rolno-spożywczego". Wskazywał, że Polska jest m.in. największym producentem i eksporterem mięsa drobiowego w UE. Po wejściu w życie umowy - przekonywał - "niewątpliwie pojawi się potężny konkurent, któremu trudno nam będzie sprostać".

Na sobotniej Radzie podjęto również temat Afrykańskiego Pomoru Świń. - Domagamy się stanowczych działań, rekompensat dla rolników i wskazania miejsc, gdzie mogą przetwarzać swoją hodowlę - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kolejną poruszoną kwestią była reforma szkolnictwa, którą szef PSL nazwał "antyreformą szkolnictwa". - Tak naprawdę ta zmiana, to jest kolejny skok na stołki, to jest chęć wymiany wszystkich dyrektorów szkół - mówił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że ludowcy wnoszą, by dzieci w szkole dostawały jeden ciepły posiłek, chcą zmniejszenia klas do 20 osób oraz wprowadzenia godziny języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Wynegocjowane w 2014 r. Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Porozumienie ma być zawarte w październiku podczas szczytu UE-Kanada. W przyszłym tygodniu zgodę na tymczasowe stosowanie CETA mają dać państwa członkowskie UE, później ma to zrobić Parlament Europejski.