"Te trzy problemy zostały zawarte w trzech konwencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych: klimatycznej, o ochronie bioróżnorodności oraz upustynnianiu. Lasy są łącznikiem tych trzech konwencji i mogą łagodzić te trzy najważniejsze problemy na naszym globie" - powiedział minister środowiska Jan Szyszko na konferencji prasowej, zorganizowanej w ramach MPOLE.

W Warszawie ministrowie środowiska 46 krajów debatują o wyzwaniach stojących przed europejskimi lasami i leśnictwem. We wtorek mają przyjąć Deklarację Ministerialną oraz dwie Rezolucje Warszawskie (las, drewno, energia oraz las i woda). Będą to polityczne zobowiązania do zapewnienia lasom w Europie odpowiednich warunków zrównoważonego rozwoju, a zasobom leśnym optymalnego wykorzystania.

Szyszko przypomniał, że lasy są naturalnym pochłaniaczem emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Dlatego - jak podkreślił - tak ważna jest odbudowa światowych zasobów leśnych.

"O ile na świecie obserwujemy proces wyniszczania, wycinania lasów w krajach rozwijających, w których jest to przymus ze względów ekonomicznych, to w Europie lesistość wzrasta z roku na rok" - powiedział Szyszko. Minister jest przekonany, że lasy powinny uczestniczyć w rozwoju gospodarczym świata.

Z raportu "Stan lasów w Europie 2007" przedstawionego na konferencji wynika, że lasy pokrywają 44 proc. obszaru Europy i stanowią 25 proc. wszystkich światowych zasobów leśnych. W ciągu ostatnich 15 lat obszar lasów w Europie zwiększył się o prawie 13 mln ha.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Norwegii Terje Riis- Johansen podkreślił na konferencji prasowej, że zmiany klimatyczne spowodowane przez emisję gazów cieplarnianych stanowią obecnie największe zagrożenie. "Sektor leśnictwa odgrywa szczególną rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju, a lasy wiążą sporą ilość tych emisji" - dodał.

Poza tym - jak podkreślił - biomasa leśna jest też źródłem energii odnawialnej. "Kraje europejskie przyjmują ambitne cele dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych elementów strategii związanej z redukcją emisji będzie zastąpienie energii pochodzącej z kopalin, energią ze źródeł odnawialnych" - powiedział Riis-Johansen.

Riis-Johansen zapewnił, że podczas konferencji ministrowie podejmą zobowiązania dotyczące przyszłych działań, które miałyby sprzyjać rozwojowi gospodarki leśnej.

Dyrektor generalny departamentu leśnictwa w ministerstwie rolnictwa, leśnictwa środowiska i gospodarki wodnej Austrii Gerhard Mannsberger zwrócił uwagę, że straty wywołane huraganami oraz ogromne obszary, które pochłonęły w tym roku pożary stanowią dowód na to, że lasy Europy są zagrożone, potrzebują ochrony i odpowiedniego zarządzania.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!