Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznali się z informacją prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.
- Tworząc przepisy o rentach strukturalnych w polskim rolnictwie, zakładaliśmy, iż nastąpi znaczący spadek gospodarstw, a przede wszystkim zmiana pokoleniowa - mówił podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Romuald Ajchler (SLD). - Czy następuje w Polsce zmiana pokoleniowa, jeśli chodzi o rolników starszych? I jak pan ocenia, jaki wpływ na ewentualne zmiany mogły mieć wprowadzone renty strukturalne. Czy nie sądzi pan, że należałoby ten kierunek nadal utrzymywać lub działania idące w tym kierunku nawet zintensyfikować?


Odpowiedzi udzielił p.o. prezesa GUS Janusz Witkowski:
- Mogę powiedzieć, na podstawie wstępnych obserwacji, że pewna wymiana pokoleniowa, jak sądzę, nastąpiła, ale nie w takim stopniu i nie na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Również zadziałały tu te instrumenty, które były dedykowane do tego celu, jak renty strukturalne, ale zadziałały na mniejszą skalę, niż można się było spodziewać. Sam pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy te renty były wprowadzane, to na konferencjach prasowych podkreślałem, jaki to może mieć pozytywny i istotny wpływ na przekształcenia, także w strukturze generacyjnej polskich rolników. Później za każdym razem, kiedy analizowałem, ile tych rent strukturalnych zostało wykorzystanych, to mój wcześniejszy optymizm był trochę mniejszy. Niemniej jednak te zmiany się dokonały.
Z pewnych informacji ze spisu rolnego, które jeszcze nie zostały państwu przekazane, gdyż są w fazie opracowywania, dowiadujemy się, że jednak 10 proc. rolników to są osoby w wieku powyżej 65 lat. Ich udział w ogólnej liczbie jest znacznie mniejszy, niż był w roku 2002 czy w latach wcześniejszych, czyli ten proces postępuje. Niemniej jednak nie odbywa się to w takim tempie, jakiego byśmy zapewne oczekiwali. Z obserwacji zarówno wyników, jak i z naszych innych obserwacji widać wyraźnie, że poprawiły się warunki dla młodych rolników, także te sprzyjające przejmowaniu gospodarstw przez ludzi młodych. Ale całokształt tych wszystkich uwarunkowań świadczy o tym, że jeszcze nie są to zmiany, które spowodowałyby „odmłodzenie" polskich rolników.

Podobał się artykuł? Podziel się!