Na kondycję rodzin pszczelich mają również wpływ warunki utrzymywania pszczół, regularny dostęp do pożytków (nektar i pyłek kwiatowy) oraz korzystna zimowla warunkująca dobry rozwój wiosenny rodzin pszczelich.

Ze względu na złożoność tego problemu, powinien być rozpatrywany wielotorowo, a podjęcie działań zaradczych możliwe jest dopiero po dokładnym określeniu przyczyny wymierania rodzin pszczelich. Pomimo licznych programów poświęconych badaniu zjawiska wymierania rodzin pszczelich prowadzonych na całym świecie, nadal jest ono niewyjaśnionym zagadnieniem.

W Polsce, w związku z doniesieniami o częstszych upadkach rodzin pszczelich, Oddział Pszczelnictwa IO oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podjęły prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ośrodki naukowo-badawcze w Polsce nie przedstawiły jeszcze żadnych konkretnych wyników badań potwierdzających przypuszczenia dotyczące przyczyn masowego ginięcia pszczół oraz rejonów, w których ginięcie pszczół jest najbardziej zauważalne.

Podobał się artykuł? Podziel się!