Najnowszy raport „Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa”, opracowany w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, potwierdził, że utrzymuje się ożywienie inwestycyjne w rolnictwie. Jest to związane także z korzystnymi dla rolników zmianami cen i wzrostem dochodów w rolnictwie. W pierwszej połowie roku wskaźnik nożyc cen osiągnął wartość dodatnią, na co złożyły się szybciej rosnące ceny produktów rolnych niż ceny środków do produkcji rolnej.

Mniej nawozów
Ocenia się, że zużycie nawozów mineralnych pod tegoroczne zbiory było o 6,5 proc. mniejsze niż rok wcześniej i wyniosło 115,3 kg/ha użytków rolnych. Zużycie nawozów wapniowych pozostało na niskim poziomie, niecałe 55 kg CaO na hektar, podobnie jak pod zbiory w 2006 r. Nie zmieniła się też struktura nawożenia. W przeliczeniu na czysty składnik azot stanowił 55 proc., fosfor – 20 proc., potas – 25 proc.
Ceny nawozów mineralnych w pierwszej połowie roku wzrosły o 8,4 proc., a wapniowych – o 21,5 proc. Najbardziej drożały: superfosfat – o 13,2 proc., mocznik – o 10,9 proc., saletra amonowa – o 10,1 proc., a saletrzak – o 9,8 proc. Niższy wzrost cen dotyczył: soli potasowej – o 2,3 proc. i polifoski – o 3,3 proc. W pierwszym półroczu poprawiły się relacje cen nawozów do cen zbóż. Na zakup kilograma NPK należało przeznaczyć średnio równowartość 3,6 kg pszenicy, a rok temu – 4,4 kg. Relatywnie najtańszymi nawozami były: sól potasowa (2,4 kg pszenicy), fosforan amonu (3 kg) i polifoska (3,2 kg). Najdroższymi były natomiast: superfosfat (5 kg), saletrzak (4,3 kg) i saletra amonowa (4 kg). Poprawiły się także relacje cen nawozów do cen żyta i ziemniaków. Na zakup kilograma NPK należało przeznaczyć po 3,8 kg żyta lub ziemniaków.

Lepsza ochrona
W ubiegłym roku podaż środków ochrony roślin wyniosła 17,1 tys. ton w przeliczeniu na substancję aktywną i była o prawie 7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ich zużycie w przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych i sadów wyniosło 1,3 kg substancji aktywnej. Uwzględniając tegoroczne zagrożenia ze strony chorób i szkodników, a także relacje cen produktów roślinnych do cen środków ochrony roślin, przewiduje się, że w tym roku zwiększy się popyt na środki ochrony roślin. Ich zużycie w przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych i sadów wyniesie 1,4 kg, a więc o 0,1 kg więcej niż rok temu.