Czy w związku ze wzrostem cen gazu przewidujecie Państwo wzrost cen nawozów, czy może już tak się stało?

Warto pamiętać, że według danych Eurostat w krajach EU27 nawozy stanowią jedynie ok. 7% w koszcie produkcji rolnej. Z doświadczenia wiemy, że wzrost cen gazu i ropy naftowej jest konsekwencją wydarzeń globalnych i przekłada się - również w skali globalnej - na wzrost cen nawozów. Jednak na ceny nawozów mają wpływ także inne czynniki. Zniesienie przez Komisję Europejską obowiązku odłogowania gruntów oraz wprowadzone w tym miesiącu cła eksportowe na nawozy rosyjskie i chińskie mają decydujące znaczenie na kształtowanie się sytuacji popytowo - podażowej.

Obserwujecie Państwo spadek zainteresowania nawozami w zw. z wcześniej zasygnalizowanym problemem?

Trendy na rynku nawozowym są obecnie bardzo korzystne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki – prognozy na obecny rok obrotowy 2007/8 są rekordowo wysokie. Działamy na rynku globalnym, a tu widoczny jest trend wzrostowy zużycia nawozów. Czynników jest wiele - niskie zapasy zbóż, stały wzrost liczby ludności na świecie i konieczność intensyfikacji upraw, szybko rosnący światowy popyt na żywność oraz wzrost dochodów w krajach rozwijających się powodujący zmiany w dietach żywieniowych. Rosnący popyt na nawozy ma swoje uzasadnienie również w coraz większym wykorzystywaniu komponentów roślinnych (rzepak, kukurydza) do produkcji paliw.

Jakie są prognozy na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o zainteresowanie rolników nawozami?

Odnotowujemy wciąż rosnący popyt na nasze nawozy nie tylko za granicą ale także na rynku krajowym. Wynika to ze wzrostu potencjału polskiego rolnictwa. W Polsce nadal poziom nawożenia azotem – 76 kg N/ha kształtuje się poniżej innych krajów europejskich takich jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Obserwując tendencje europejskie, które wpływają też na polski rynek widzimy, że zmieniają się potrzeby rolników. Polscy rolnicy potrzebują systemów nawożenia i nawozów azotowych zawierających dodatkowe składniki. Analogicznie do zachodnich rynków przygotowujemy odpowiednią ofertę dla polskiego rolnika. Te rozwiązania pozwolą podnosić efektywność polskiego rolnictwa, a tym samym skuteczniej konkurować na rynku UE.Wzrost cen nawozów musi następować w powiązaniu ze wzrostem wydajności rolnictwa poprzez gwarancję uzyskiwania lepszych plonów. Problemem światowego rolnictwa jest z pewnością brak siarki w glebie, oraz potrzeba pozyskania potasu i fosforu w sytuacji, gdy nawozy potasowe i fosforowe notują największe wzrosty cenowe. Patrząc na bilans popytu i podaży mocznika na świecie, „Puławy” realizują inwestycję pozwalającą na zwiększenie produkcji mocznika, co częściowo zostanie wykorzystane na potrzeby nowych produktów nawozowych.