- Ustalenia i konkluzje prac prowadzonych przez Radę Ministrów będą podstawą do stworzenia nowych aktów normatywnych przez Komisje Europejską na zamknięcie przeglądu WPR - powiedział na poniedziałkowej konferencji Marek Sawicki. Według końcowych ustaleń obradującej w Brukseli w Rady ministrów ds. rolnictwa: - został przedłużony uproszczony system dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do końca 2013 r., nie zamykając tym samym szans na przedłużenie działania tego systemu po roku 2013 - poinformował szef resortu rolnictwa.

2.jpg

Autor: M. Halemba

Opis: Wypłaty dopłat bezpośrednich przedłużone do końca 2013 r

W kwestii „cross compliance” komisja utrzymała swoje stanowisko, które zostało wypracowane miesiąc wcześniej. - Pierwszy segment ochrony środowiska wprowadzamy w 2009 r., następne dwa - bezpieczeństwo żywności i dobrostan zwierząt - w 2011, przy czym otwarta jest kwestia wydłużenia tego okresu dla dobrostanu zwierząt do 2013 r, zgodnie z tym co postulowała strona polska – powiedział Sawicki.

Komisja Europejska bardzo poważnie podchodzi do spraw związanych z energią odnawialną. - W konkluzji pojawił się zapisy o utrzymaniu dopłat do roślin energetycznych - podkreślił Sawicki. Na forum KE Sawicki raz jeszcze podniósł sprawę wsparcia finansowego dla budowy instalacji do biodegradacji produktów ubocznych z produkcji rolniczej oraz gospodarki komunalnej. - Dodatkową kwestią jest dofinansowanie ze środków unijnych produkcji biopaliw II generacji w oparciu o produkty uboczne z produkcji rolniczej – zaznaczył minister Sawicki.

1.jpg