Z wołowiną jest stabilnie. W ubiegłym roku wzrosły ceny jego skupu. Jednak referencyjna cena bydła jest nadal niższa niż przed rokiem, od ceny unijnej jest niższa o 16 procent. Od końca zeszłego roku odnotowano wzrost pogłowia młodych bydląt, jednak znacznie, bo aż o 12 procent spadło pogłowie bydląt powyżej 2 lat. Jednak w 2008 roku produkcja wołowiny może być o 9 procent wyższa, a w kolejnym nawet o 12.

Konkurencyjność polskiej wołowiny stymuluje wzrost jej eksportu. Wywieziono 219 tys. ton żywca. Eksport samego mięsa zwiększył się o 5,6 proc. Jednocześnie wzrósł udział państw członkowskich w eksporcie mięsa do 96 proc.

Z braku tradycji spożycia wołowiny w naszym kraju oraz wysokie ceny detaliczne, przyrost produkcji tego mięsa będzie przeznaczony na eksport. W ubiegłym roku zmalał wywóz cieląt, a eksport żywca rzeźnego zwiększył się o 9 procent.

Konsumpcja wołowego mięsa kulinarnego zmniejszyła się o 5,7 proc., a cielęcego o ponad 13. Rocznie przeciętny Polak spożywa ok. 4 kg wołowiny kulinarnej. To około 4 kg mniej niż przed rokiem. W tym roku sprowadzono do Polski niemal 6 tys. ton wołowiny.
A oto prognozy na wrzesień 2009 -bydło ogółem: 4,20-4,50, a młode bydło rzeźne: 4,40-4,80.

Od nowego roku notowana jest redukcja cen skupu mleka, a i tak w styczniu tego roku w skupie płacono o 18 proc. więcej niż wcześniej. W kwietniu cena mleka była o 26 proc. wyższa niż rok wcześniej, a i tak o 29 proc. niższa niż 2 lata temu.

W maju producenci masła w blokach otrzymywali 10,45 zł, dopiero od początku czerwca sytuacja zaczęła ulegać poprawie. W Europie ceny masła są nadal o kilka procent wyższe niż u nas. Podobnie jest na rynku międzynarodowym.Za to mleko w proszku ma się dobrze. Odnotowywany jest wzrost cen tego produktu. Obecnie kosztuje on ok. 7,53 zł. kg.

W 2008 roku wydajność mleczna może wynieść nawet 4 400 l/szt. Ponieważ przewidywany jest wzrost pogłowia krów produkcja mleka może wynieść ok. 12 mld l.

Przewiduje się, że w związku z powiększeniem kwoty mlecznej w roku kwotowym 2008/2009 wkup mleka może ukształtować się na poziomie 8,8 mld. Od początku roku na wysokim poziomie utrzymuje się handel produktami mleczarskimi. Od stycznie do kwietnie wywóz masła był o 16 procent większy niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Największy popyt na polskie masło jest w Niemczech, Francji, Holandii oraz Belgii. My importowaliśmy za to masło z Finlandii, Niemiec, USA oraz Nowej Zelandii.

Ceny spowodowały, że spadła konsumpcja mleka i jego przetworów. Prawdopodobnie będziemy przeciętnie spożywać 4,1 kg mleka i produktów z niego wytworzonych na osobę.

Prognozy cen mleka surowego:
Wrzesień 2008: 105-110, wrzesień 2009: 108-115
Grudzień 2008: 109-115, marzec 2009: 111-117