Militarne metafory być może brutalizują sprawę, pokazują jednak proste mechanizmy działania, także politycznego. Obecnie Polska strona zdaje się nie respektować postanowień Trybunału Sprawiedliwości EU (TSUE), który zdecydował się na zastosowanie tzw. środków tymczasowych i polecił natychmiastowe zaprzestanie przez Lasy Państwowe wycinania i usuwania z puszczy chorych i obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika drukarza przed wydaniem wyroku. Według ekologów wycinka w puszczy trwa. Jeśli ich słowa się potwierdzą, będzie to sytuacja bezprecedensowa, gdyż do tej pory żadne państwo członkowskie nie sprzeciwiło się nakazowi TSUE, a w tej sytuacji Polsce groziłyby poważne sankcje pieniężne dochodzące do 300 tys. euro za każdy dzień zwłoki oraz konsekwencje polityczne: już wcześniej nieoficjalnie mówiono, w kontekście sporów o sądownictwo, m.in. o zawieszeniu Polsce prawa do głosowania w Radzie UE.

Tymczasem przypomnijmy słowa ministra z 17 lipca br.: – Cieszy fakt, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To organ, który jest powoływany do rozstrzygania sporów. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko wielokrotnie podkreślał, że z wielką przyjemnością zjawi się przed TSUE, gdzie zaprezentuje dowody na to, że działania podejmowane w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem – oświadczył resort w komunikacie prasowym.

Minister Szyszko przed Trybunałem będzie musiał udowodnić nie tylko zasadność wycinki prowadzonej na terenie chronionym programem Natura 2000, lecz także prac w czasie, gdy TSUE nakazał ich wstrzymanie do zapadnięcia wyroku. Niemniej resort zdaje się nie tracić wiary w słuszność swych decyzji, a nawet, jak poinformował „Nasz Dziennik”, Ministerstwo Środowiska będzie domagać się odszkodowania w wysokości 2,5 mld euro od Komisji Europejskiej w odpowiedzi na jej wniosek złożony do Trybunału. Na przesłanie odpowiedzi ministerstwo ma czas do 4 sierpnia br., a swój wniosek o rekompensatę argumentuje z kolei tym, że działania prowadzone na terenie puszczy mają charakter chroniący siedliska, w związku z tym, jeśli Bruksela doprowadzi do ich zaprzestania, zagrozi to polskiej przyrodzie i oznaczać będzie niepowetowaną stratę dla krajowego dziedzictwa przyrodniczego.