79 proc. respondentów CBOS uważa, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek, 9 proc. wyraża pogląd, iż odczuwanie bólu przez zwierzęta jest zróżnicowane - jedne odczuwają go tak samo jak człowiek, inne zaś mniej, natomiast 5 proc. badanych jest zdania, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból w mniejszym stopniu, niż ludzie.

67 proc. ankietowanych jest zdania, że minimalizowanie cierpienia zwierząt podczas uboju jest bardzo ważne, dla 25 proc. jest to dość ważne. Dla 5 proc. jest to nieistotne. CBOS zwraca uwagę, że respondenci uważający, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek, przywiązują większą wagę do zmniejszania ich cierpień podczas uśmiercania.

69 proc. ankietowanych uznało za słuszne trzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych, 58 proc. zgadza się na testowanie na zwierzętach lekarstw przeznaczonych dla ludzi. Natomiast za testowaniem na nich kosmetyków i środków czystości opowiedziało się 30 proc. respondentów. CBOS podkreśla, że wprawdzie większość ankietowanych jest przeciwna testowaniu kosmetyków i środków czystości na zwierzętach, to jednak jedynie 10 proc. deklaruje, że sprawdza przy zakupie, czy produkty te były na nich testowane.

Według CBOS kolejnym sprawdzianem postaw wobec zwierząt są kryteria, jakimi ankietowani kierują się podczas zakupu jajek. Dla 34 proc. najważniejsza jest data ważności, ale 31 proc. zwraca uwagę na warunki chowu kur. Centrum zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich siedmiu lat ponad dwukrotnie - z 13 do 31 proc. - zwiększył się odsetek badanych zwracających uwagę na to, czy jaja pochodzą od kur hodowanych w klatkach, czy w innych warunkach.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadził w dniach 9-15 maja 2013 r. na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podobał się artykuł? Podziel się!