Przedstawiciele Dąbrowy Zielonej zostali zaproszeni do przedstawienia swych osiągnięć m.in. podczas zorganizowanej w grudniu w Katowicach konferencji nt. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w woj. śląskim. W czwartek udostępnili zbiorcze dane na ten temat.

Wynika z nich m.in., że licząca 4,2 tys. mieszkańców gmina, z dochodami budżetu na poziomie ok. 13,5 mln zł, przeprowadziła w ostatnich latach w ramach PROW projekty warte 10,2 mln zł.

W całym woj. śląskim z funduszy PROW przeznaczonych na tzw. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zbudowano ok. 153 km wodociągów. Z tej wartości 21 km powstało w gminie Dąbrowa Zielona. Zbudowano tam wodociągi w pięciu miejscowościach i przydomowe oczyszczalnie w kilku innych. Całkowity budżet projektu, który objął większą część powierzchni gminy i ok. 3,7 tys. jej mieszkańców, wyniósł niecałe 2,6 mln zł. Środki zewnętrzne przekroczyły 1,4 mln zł.

Nadal trwa budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej - powinna być gotowa w drugim kwartale tego roku. Jej planowana wartość to 3,4 mln zł, przy wsparciu unijnym 1,5 mln zł. Z tych środków powstało też zadaszone targowisko w Dąbrowie Zielonej, przy urzędzie gminy. Kosztowało 525 tys. zł - dotacja zewnętrzna to prawie 305 tys.

Ważne dla jakości życia mieszkańców są także przedsięwzięcia związane z tzw. odnową i rozwojem wsi. Pierwszym zrealizowanym w Dąbrowie Zielonej zadaniem z tej grupy był w 2010 r. remont oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach (większości leżących w gminie - kosztem 426 tys. zł, 262 tys. zł z UE).

Prócz tego wykonano remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury (519 tys. zł - 241 tys. zł środków zewnętrznych), remont elewacji XVI-wiecznego kościoła św. Jakuba Apostoła (ponad 1,8 tys. m kw. elewacji; koszt 398 tys. zł, w tym 200 tys. zł dotacji) czy rewitalizację Placu Kościuszki przy tym samym kościele (290 tys. zł, 130 tys. zł z zewnątrz).

Innymi projektami z tej grupy były: zagospodarowanie centrów wsi Cielętniki i Ulesie (parkingi, chodniki, mała architektura; koszt 648 tys. zł, w tym 398 tys. zł z UE), rozbudowa i zagospodarowanie dla mieszkańców i na potrzeby bazy turystycznej dawnej remizy we wsi Dąbek (za 525 tys. zł, w tym 250 tys. zł wsparcia) czy urządzenie placu w centrum wsi Soborzyce (435 tys. zł, w tym 327 tys. zł z UE). W Dąbrowie Zielonej, Cielętnikach, Raczkowicach, Świętej Annie i Ulesiu przebudowano na świetlice części remiz, odnowiono też wiejskie świetlice w Borowcach i Nowej Wsi (łącznie za 222,6 tys. zł, w tym 103 tys. zł z zewnątrz).