Od 11 grudnia 2012 r. zajmie miejsce Macieja Dudy, który będzie kandydował do Rady Nadzorczej. Z zarządu odchodzi również Bogna Duda-Jankowiak, dotychczasowa wiceprezes zarządu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między bankami-wierzycielami, a rodziną Duda w 2009 r., prezes zarządu Maciej Duda i wiceprezes zarządu Bogna Duda-Jankowiak zobowiązali się do kierowania Spółką przez okres 3 lat do momentu wygaśnięcia lock-upu banków na sprzedaż akcji PKM Duda z końcem 2012 r.

- Zmiany w składzie zarządu to konsekwencja realizowanego od 2009 w porozumieniu z bankami programu restrukturyzacji i ostatniej decyzji o połączeniu ze spółką dystrybucyjną CM Makton – podkreśla Maciej Duda, ustępujący prezes zarządu PKM Duda.

- Wkraczamy w ostatni etap programu restrukturyzacji, integrując najważniejsze segmenty grupy kapitałowej. Potrzebujemy uproszczonej struktury zarządczej do efektywnej realizacji celów, które zarząd i rada nadzorcza postawiły przed nową spółką. – mówi Maciej Duda ustępujący prezes zarząduBędę kandydował do Rady Nadzorczej, by wspierać spółkę w kwestiach strategicznych i skupić się na rozwoju grupy - dodaje.

Dariusz Formela, nowy prezes PKM Duda SA od kwietnia 2011 roku pełnił funkcję prezesa zarządu CM Makton. Od września 2009 r. zajmował stanowisko członka zarządu PKM Duda SA. odpowiadając w nim bezpośrednio za realizację programu restrukturyzacji operacyjnej DUDA 2012, a od kwietnia 2012 r. wiceprezesa zarządu.

- Konsolidujemy nasze podstawowe działalności i struktury zarządcze – mówi Dariusz Formela, nowy prezes zarządu PKM Duda. - To istotne z punktu widzenia zwiększenia efektywności funkcjonowania i poprawy osiąganych wyników. Bardziej zintegrowana grupa kapitałowa pozwoli nam skuteczniej budować wartość dla naszych akcjonariuszy – dodaje.

W składzie nowego zarządu, jako wiceprezesi, pozostaną Roman Miler oraz Rafał Oleszak. Rodzina Duda wraz z podmiotami powiązanymi pozostaje największym udziałowcem firmy.

Decyzję o przeprowadzeniu połączenia PKM Duda SA z CM Makton SA. podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKM Duda w dniu 28.11.2012 Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (CM Makton) na spółkę przejmującą (PKM Duda) – łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej).

Podobał się artykuł? Podziel się!