Według komisarza Ciolosa, nowa WPR ma być bardziej ekologiczna oraz sprawiedliwsza, wydajniejsza i skuteczniejsza.

Powinna zakładać utrzymanie płatności bezpośrednich, jednak ze zmienioną strukturą i dystrybucją, być bardziej wyrównana i sprawiedliwa między krajami członkowskimi i różnymi kategoriami rolników. Jego zdaniem, ma służyć m.in. wspieraniu modernizacji rolnictwa.

Wypełnić obowiązki zawarte w unijnym traktacie, czyli zapewniać rolnikom godne dochody, ale musi także spełniać aktualne cele UE - dodał.

W opinii Ciolosa, obecny system WPR jest skomplikowany. Za uproszczeniem WPR opowiedział się również minister Sawicki.

WPR stała się polityką gotowości produkcyjnej, a nie polityką konkurencyjności i innowacyjności. Natomiast po rozszerzeniu UE stała się też jednym ze źródeł zakłócenia konkurencyjności na europejskim rynku - zaznaczył.

Sawicki podkreślił, że za 30 - 40 lat świat potrzebuje podwojenia produkcji żywności i tego podwojenia nie dokona się przy polityce defensywnej. Potrzebna nam jest głęboka reforma - dodał. W podobnym tonie wypowiadał się były wicekanclerz Austrii, poseł do PE Wilhelm Molterer. Według niego, "bez mocnej WPR Europa będzie słaba".

Podczas sesji odtworzono na telebimie wystąpienie Janusza Lewandowskiego komisarza ds. budżetu w Komisji Europejskiej, który zapewnił, że wizja budżetu, jaką przedstawi w czerwcu 2011 r. będzie stanowiła "przewidywalność dla rolników z Polski i innych krajów".

Dziś o tej wizji można powiedzieć, że WPR jest nie tylko dobitnym zapisem w Traktacie Lizbońskim, ale jest to także ważna przyszłość Europy wiejskiej, zarówno na wschodzie, zachodzie, północy, jak i południu Europy. Wiemy też, że będzie to polityka wspólna, nie nacjonalizowana, więc będzie zasadniczym filarem budżetu europejskiego - mówił Lewandowski.

Podkreślił, że trzeba zmniejszyć gigantyczne różnice w dopłatach powierzchniowych dla rolników w różnych państwach UE.

Komisarz zaznaczył, że konieczne jest wpisanie wielofunkcyjnego rolnictwa w cele Europy XXI w.
Europy, która będzie zieleniała i będzie bardziej wrażliwa na ochronę środowiska niż w poprzednich wiekach - dodał Lewandowski.