Wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk zaznaczył, że wydatki na rolnictwo będą pochodzić zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Planowane wydatki budżetowe w 2007 łącznie z finansowaniem KRUS (ok. 15 mld zł) są na poziomie 33,6 mld zł. Łącznie wszystkie wydatki ze środkami unijnymi wyniosą 43,3 mld zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią płatności bezpośrednie, które w 2008 r. mają wynieść ponad 9 mld 105 mln zł. Na dokończenie realizacji programu SPO (Sektorowego Programu Operacyjnego) na lata 2004-2006 (m.in. na inwestycje w gospodarstwach rolnych) w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano ok. 590 mln zł.

W 2008 roku mają być zrealizowane niektóre działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane jest m.in. prowadzenie takich działań jak ułatwianie startu młodym rolnikom, finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle przetwórczym, tworzenie mikroprzedsiębiorstw i renty strukturalne.

Na finansowanie działalności Agencji Rynku Rolnego w projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowano ponad 782 mln zł. Środki te przeznaczone będą na interwencyjne zakupy i sprzedaż zbóż, cukru, masła i mleka w proszku. Przewidziane są także refundacje wywozowe do m.in. cukru, produktów mlecznych i mięsnych, zbóż, skrobi ziemniaczanej i drobiu. Ponadto ARR będzie dopłacać m.in. do produkcji skrobi, suszu paszowego, spożycia mleka w szkołach oraz prywatnego przechowywania cukru, masła i serów.