Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oświadczył 10 listopada 2010 r., iż bezpośrednie płatności obszarowe będą wypłacane w następujący sposób: do końca roku rolnicy powinni dostać na konta 70% należnych pieniędzy - podkreślam: na konta - a pozostałe 30% musimy wypłacić do końca czerwca 2011 r. Jest początek lutego 2011 r. Decyzje, czyli dokumenty wystawiane przez płatnika, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznające i określające wielkość kwoty do wypłaty otrzymało co najmniej 90% rolników. Są to jednak tylko papiery, kwity. Natomiast środki przekazano na konta tylko ponad 40% rolników.
Praktyka w poprzednich latach, oprócz poprzedniego i obecnego roku, wskazywała jednak, że od momentu wystawienia decyzji do przelania środków na konta rolników mijały 2-4 tygodnie. Rolnicy przekazują monity, iż termin od momentu wystawienia decyzji do przelewu środków obecnie zawsze wynosi powyżej 30 dni, a nawet jest już 2-miesięczny. W praktyce i według regulacji prawnych dotyczących przekazywania środków finansowych z budżetów państwa czy samorządów terminy są różne, ale zwyczajowo przyjęto termin przeważnie 30-dniowy, także określany przez prawo finansowe.
Zważywszy więc na aspekt dostosowywania się do reguł prawa finansowego, decyzje administracyjne odnośnie do płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom oraz aspekt racjonalności gospodarczej, termin na przekazanie środków finansowych na konto rolnika od momentu wystawienia decyzji do ich wpływu powinien być 30-dniowy. Oczywiście to wszystko leży w gestii pana ministra rolnictwa, który w porozumieniu z ministrem finansów jest w stanie rozwiązać tę sprawę.

(m) Podobał się artykuł? Podziel się!