O dotacje mogą ubiegać się tylko Lokalne Grupy Działania w skład, których wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. W całym kraju jest ich już ponad 200.

Ewa Piłat, LGD Kraina Góry Św. Anny: było wypracowane w ramach konkursu dla studentów wypracowanie koncepcji muzeum pod chmurką.

Tomasz Paluch, LGD „ Dolina Stobrawy”: udało się zaktywizować obszary wiejskie i ludzi powstało kilka nowych pomysłów no i będą oczywiście środki.

Aby po nie sięgnąć najpierw trzeba opracować tak zwaną Lokalną Strategię Rozwoju i złożyć wniosek w urzędzie marszałkowskim. Konkursy ogłoszono już we wszystkich województwach. Najwcześniej wystartowała Opolszczyzna.

Mariola Stachowicz, Urząd Marszałkowski w Opolu: w samorządzie wojewódzkim przeznaczyliśmy określone środki, instrumenty wsparcia na dobre przygotowanie LGD.

Zdaniem resortu rolnictwa pieniędzy powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych. Trafią one do Lokalnych Grup działania już za kilka miesięcy.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: przewidujemy zaliczkowanie środków na uruchomienie tych działań, czyli wszystkie działania związane z promocją kultury, promocją regionu. Wszystkie działania poprawiające wykorzystanie nowych zawodów.

Lokalne Grupy Działania będą decydowały również o dofinansowaniu na „Odnowę wsi”, „Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” a także tak zwanych małych projektów do 25 tysięcy złotych.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk

Podobał się artykuł? Podziel się!