Celem programu „Razem Możemy Więcej" jest rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich, w tym przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. W ostatniej edycji programu wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w zakresie oświaty i dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia oraz inicjatyw społecznych na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej,które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności poprzez wspólne, kolegialne działania. Podstawą uruchomienia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.

Od zapoczątkowania w II kw. 2009 r. Programu Wpierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej" do Funduszu w ramach siedmiu edycji konkursu - złożono 2299 wniosków. Do tej pory nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956 tys. 714 zł.

Najwięcej wniosków konkursowych w 7. edycji złożono z województwa podkarpackiego
i wielkopolskiego. Liczba zgłoszonych projektów przedstawia się następująco:

- podkarpackie - 88
- wielkopolskie - 82
- dolnośląskie - 79
- zachodniopomorskie - 63
- małopolskie - 61
- warmińsko-mazurskie - 60
- mazowieckie - 54
- lubelskie - 47
- kujawsko-pomorskie - 46
- pomorskie - 39
- świętokrzyskie - 36
- śląskie - 30
- łódzkie - 27
- podlaskie - 25
- lubuskie - 24
- opolskie - 20.

Podobał się artykuł? Podziel się!