Jednocześnie w wyniku prowadzonych od 7 kwietnia do 4 maja 2015r. kontroli ujawniono 16 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji, przepakowywania i pośrednictwa w obrocie środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 7 kwietnia do 4 maja 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 13 kar finansowych łącznie w wysokości 4 250 zł, 2 sprawy przekazano do organów ścigania, 4 sprawy przekazano do urzędów skarbowych.

 W związku z powyższym w okresie 7 kwietnia – 4 maja 2015r. łącznie: · nałożono w drodze decyzji administracyjnej 39 kar finansowych łącznie w wysokości 84 750 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku;

· nałożono 49 mandatów łącznie w wysokości 14 900 zł;

· 5 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku;

· wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;

· 4 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;

· w stosunku do 3 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie;

· 3 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!