Konferencja dotyczyła działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez organizacje branżowe z udziałem ARR w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Podczas konferencji omówione zostały bariery ograniczające wykorzystanie możliwości realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach programów dofinansowanych ze środków UE, a także przesłanki realizacji efektywnej promocji na przykładzie rynku francuskiego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili natomiast dotychczasowe spostrzeżenia i wnioski KE wynikające z realizacji mechanizmu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych w ramach kampanii realizowanych na terenie UE i krajów trzecich, jak również propozycje zmian w polityce promocyjnej UE.

Wiceminister podkreślił, że wobec liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi należy podejmować działania wspierające konkurencyjność, przede wszystkim poprzez budowanie trwałych powiązań handlowych, tak aby ugruntować pozycję polskich produktów rolnych na rynku wspólnotowym oraz wybranych strategicznych rynkach światowych. „Ważne jest także zdobywanie nowych, dalekich rynków. Temu celowi ma służyć szeroko rozumiana promocja” – powiedział wiceminister Butra.

Podobał się artykuł? Podziel się!